Welkom

Periode 16 maart 2021 - 23 maart 2021

Welkom bij het gedeelte videolessen en online lesmateriaal.

Hieronder zie je een mappenstructuur. Kies de juiste map en navigeer naar de juiste klas en lesmateriaal. Dit is voor de kleuterschool en 1ste tot en met 4de leerjaar.

Via dit filmpje kan je bekijken hoe het moet. Veel succes! Bij vragen kan je steeds mailen naar de klasleerkracht of meester Ludwig (ludwig@hhc.world)

Het 5de en 6de leerjaar werkt met Google Classroom en heeft instructies gekregen van de eigen juf of meester. Veel succes en hou jullie gezond!